CZARNY PUNKT

Czarny punkt - miejsce na drodze (albo odcinek drogi), gdzie dochodzi do szczególnie wielu wypadków drogowych. W niektórych krajach na świecie niektóre spośród takich miejsc oznaczane są specjalnymi znakami drogowymi lub (w tym w Polsce) niekonwencjonalnymi tablicami informacyjnymi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako kryterium zakwalifikowania odcinka drogi jako "czarny punkt" przyjęła kryterium statystyczne. Jeśli na odcinku drogi wydarzyło się:
- 12 lub więcej wypadków na 1 km drogi w ciągu trzech ostatnich lat,
- 5 lub więcej wypadków na 1 km drogi w jednym z ostatnich trzech lat,
to odcinek ten uznawany jest za szczególnie niebezpieczny.
Akcję oznaczania szczególnie niebezpiecznych miejsc na drogach rozpoczęto w Polsce 7 września 1998 ustawieniem tablic na drodze krajowej nr 2 Świecko - Terespol w okolicach Błonia. Obecnie takich odcinków dróg jest w Polsce około 1600. W Polsce kilkaset metrów przed takim szczególnie niebezpiecznym miejscem lub odcinkiem drogi ustawiane są duże kwadratowe tablice zwymalowanym symbolem czarnego punktu; na tablicy umieszczona jest informacja, ile osób zginęło w tym miejscu, a ile zostało rannych w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo w jezdnię wbudowuje się wypukłe znaki poziome w postaci linii poprzecznych do osi jezdni, które wywołują dodatkowe efekty dźwiękowe podczas przejeżdżania przez nie. Tablice te nie należą do zestawu obowiązujących w Polsce znaków, dlatego ustawiane są na koszt sponsorów (m.in. firm ubezpieczeniowych), którzy poniżej żółto-czarnego oznaczenia czarnego punktu najczęściej umieszczają swoją reklamę.

Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.