D. ZNAKI INFORMACYJNE
Znaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi
oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.
Symbole do znaku D-44 stworzono przy pomocy nakładki ZWTraffic do programu ZWCAD+ 2015.
D-1 - droga z pierwszeństwem
D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem
D-3 - droga jednokierunkowa
D-4a - droga bez przejazdu
D-4b - wjazd na drogę bez przejazdu z prawej strony
D-4c - wjazd na drogę bez przejazdu z lewej strony
D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
D-6 - przejście dla pieszych
D-6a - przejazd dla rowerzystów
D-6b - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-7 - droga ekspresowa
D-8 - koniec drogi ekspresowej
D-9 - autostrada
D-10 - koniec autostrady
D-11 - początek pasa ruchu dla autobusów po prawej stronie jezdni
D-11a - początek pasa ruchu dla autobusów po lewej stronie jezdni
D-12 - pas ruchu dla autobusów po prawej stronie jezdni
D-12a - pas ruchu dla autobusów po lewej stronie jezdni
D-13 - początek pasa ruchu powolnego
D-13a - początek pasa ruchu
D-13b - początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
D-14 - koniec pasa ruchu po prawej stronie
D-14a - koniec pasa ruchu po lewej stronie
D-14b - koniec lewego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
D-14c - koniec pasa ruchu
D-15 - przystanek autobusowy
D-16 - przystanek trolejbusowy
D-17 - przystanek tramwajowy
D-18 - parking
D-18a - parking - miejsce zastrzeżone
D-18b - parking zadaszony
D-19 - postój taksówek
D-19a - postój taksówek bagażowych
D-20 - koniec postoju taksówek
D-20a - koniec postoju taksówek bagażowych
D-21 - szpital
D-21a - policja
D-22 - punkt opatrunkowy
D-23 - stacja paliwowa
D-23a - stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów
D-24 - telefon
D-25 - poczta
D-25a - poczta i telefon
D-26 - stacja obsługi technicznej
D-26a - wulkanizacja
D-26b - myjnia
D-26c - toaleta publiczna
D-26d - natrysk
D-26 "BUS" - toaleta publiczna i urządzenie do opróżniania toalet autobusowych
D-27 - bufet lub kawiarnia
D-28 - restauracja
D-29 - hotel (motel)
D-30 - obozowisko (kemping)
D-31 - obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep
D-32 - pole biwakowe
D-33 - schronisko młodzieżowe
D-34 - punkt informacji turystycznej
D-34a - informacja radiowa o ruchu drogowym
D-35 - przejście podziemne dla pieszych
D-35a - schody ruchome w dół
D-36 - przejście nadziemne dla pieszych
D-36a - schody ruchome w górę
D-37 - tunel
D-38 - koniec tunelu
D-39 - dopuszczalne prędkości (* autobusy spełniające specjalne wymogi, więcej informacji w dziale » Prędkości)
D-39a - opłaty drogowe
D-40 - strefa zamieszkania
D-41 - koniec strefy zamieszkania
D-42 - obszar zabudowany
D-43 - koniec obszaru zabudowanego
D-44 - strefa parkowania
D-45 - koniec strefy parkowania
D-46 - droga wewnętrzna
D-47 - koniec drogi wewnętrznej
D-48 - zmiana pierwszeństwa
D-48a - zmaiana pierwszeństwa
D-49 - pobór opłat
D-50 - zatoka
D-51 - automatyczna kontrola prędkości
D-52 - strefa ruchu
D-53 - koniec strefy ruchu
PRZYKŁADY
znak D-6 przejście dla pieszych na pomarańczowym tle
znak D-6 przejście dla pieszych na żółtym tle
znak D-6 z sygnałami ostrzegawczymi stosowany na przejściach dla pieszych poza skrzyżowaniami (kliknij na obrazek, żeby zobaczyć animację)
znak D-6 z sygnałem ostrzegawczymi stosowany na przejściach dla pieszych poza skrzyżowaniami (kliknij na obrazek, żeby zobaczyć animację)
znak D-6 z sygnałem ostrzegawczymi stosowany na przejściach dla pieszych poza skrzyżowaniami (kliknij na obrazek, żeby zobaczyć animację)
symbol stosowany na znaku D-44 - parkometr
symbol stosowany na znaku D-44 - zegar
symbol stosowany na znaku D-44 - bilet
początek strefy dla taksówek
koniec strefy dla taksówek
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.