E. ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci drogowskazów wskazujących kierunek gdzie jest dana
miejscowość, dzielnica, miejsca publiczne, atrakcje turystyczne i inne miejsca do których można się zorientować,
ale głownie prowadzą do innych miast.
Symbole do znaków E-8a, E-10a, E-10b, E-11a, E-11b, E-11c, E-12c, drogowskazów E-22 oraz do drogowskazu do obiektu przemysłowego
stworzono przy pomocy nakładki ZWTraffic do programu ZWCAD+ 2015.
E-1 - tablica przeddrogowskazowa
E-1a - tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
E-1b - tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-2a - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
E-2b - drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
E-2c - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
E-2d - drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
E-2e - drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2f - drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
E-3 - drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący nr drogi
E-4 - drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
E-5 - drogowskaz do dzielnicy miasta
E-5a - drogowskaz do centrum miasta
E-6 - drogowskaz do lotniska
E-6a - drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-6b - drogowskaz do dworca autobusowego
E-6c - drogowskaz do przystani promowej
E-7 - drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-8 - drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
E-8a - drogowskaz z symbolem jeźdźca
E-9 - drogowskaz do muzeum
E-10 - drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-10a - drogowskaz z symbolem kościoła
E-10b - drogowskaz z symbolem cmentarza
E-11 - drogowskaz do zabytku przyrody
E-11a - drogowskaz z symbolem ostoi ptaków
E-11b - drogowskaz z symbolem groty
E-11c - drogowskaz z symbolem skały
E-12 - drogowskaz do punktu widokowego
E-12a - drogowskaz do szlaku rowerowego
E-12b - drogowskaz do szlaku turystycznego
E-13 - tablica kierunkowa
E-14 - tablica szlaku drogowego
E-14a - tablica szlaku drogowego na autostradzie
E-15a - numer drogi krajowej
E-15b - numer drogi wojewódzkiej
E-15c - numer autostrady
E-15d - numer drogi ekspresowej
E-15e - numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
E-15f - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 t
E-15g - numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 8 t
E-16 - numer szlaku międzynarodowego
E-17a - miejscowość
E-18a - koniec miejscowości
E-19a - obwodnica
E-20 - tablica węzła drogowego na autostradzie
E-20a - tablica węzła drogowego na autostradzie z nazwą i oznaczeniem węzła
E-21 - dzielnica (osiedle)
E-22a - samochodowy szlak turystyczny
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22b - obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
E-22c - informacja o obiektach turystycznych
Przykłady
drogowskaz E-2a z nazwą miasta i znakiem wyróżniającym państwo
drogowskaz E-6a do dworca kolejowego z napisem "PKP"
znak E-15a ze strzałką skierowaną w lewo
znak E-15a ze strzałką skierowaną skośnie w lewo
znak E-15a z numerem jednocyfrowym
znak E-15b ze strzałką skierowaną na wprost
znak E-15c z miniaturą znaku D-9
znak E-15d z miniaturą znaku D-7
znak E-15e ze strzałką skierowaną w prawo
drogowskaz ze znakiem D-18
drogowskaz z symbolem znaku D-30
drogowskaz w kształcie strzały do autostrady
drogowskaz do centrum handlowego
drogowskaz do obiektu przemysłowego
drogowskaz do punktu odpraw celnych
drogowskaz do pogotowia ratunkowego
tablica z napisem "Tranzyt"
tablica z napisem "Tranzyt" ze strzałką kierunkową
tablica z napisem "Tranzyt" z numerami dróg
drogowskaz do urzędu administracji publicznej
       
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.