DODATKOWE ZNAKI DROGOWE
DODATKOWE ZNAKI PRZED PREJAZDAMI KOLEJOWYMI
G-1a - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b - słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c - słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1d - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e - słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f - słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-2 - sieć pod napięciem
G-3 - krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-4 - krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.