C. ZNAKI NAKAZU
Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy
oraz obowiązków uczestnika ruchu.
C-1 - nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-2 - nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-3 - nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-4 - nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-5 - nakaz jazdy prosto
C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11 - nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-12 - ruch okrężny
C-13 - droga dla rowerów
C-13a - koniec drogi dla rowerów
C-14 - prędkość minimalna
C-15 - koniec prędkosci minimalnej
C-16 - droga dla pieszych
C-16a - koniec drogi dla pieszych
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-18 - nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-19 - koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Kompilacje znaków C-13 - C-16
C-13-16 - droga dla pieszych i rowerów (ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi)
C-13-16 - koniec drogi dla pieszych i rowerów
C-16-13 - droga dla pieszych i rowerów (ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi)
C-16-13a - koniec drogi dla pieszych i rowerów
C-13-16b - droga dla pieszych i rowerów
C-13-16c - koniec drogi dla pieszych i rowerów
C-16-13b - droga dla pieszych i rowerów
C-16-13c - koniec drogi dla pieszych i rowerów
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.