A. ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Znaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo,
oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo
A-3 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-4 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-5 - skrzyżowanie dróg
A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-7 - ustąp pierwszeństwa
A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-9 - przejazd kolejowy z zaporami
A-10 - przejazd kolejowy bez zapór
A-11 - nierówna droga
A-11a - próg zwalniający
A-12a - zwężenie jezdni dwustronne
A-12b - zwężenie jezdni prawostronne
A-12c - zwężenie jezdni lewostronne
A-13 - ruchomy most
A-14 - roboty na drodze
A-15 - -liska jezdnia
A-16 - przejście dla pieszych
A-17 - dzieci
A-18a - zwierzęta gospodarskie
A-18b - zwierzęta dzikie
A-19 - boczny wiatr
A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-21 - tramwaj
A-22 - niebezpieczny zjazd
A-23 - stromy podjazd
A-24 - rowerzyści
A-25 - spadające odłamki skalne
A-26 - lotnisko
A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki
A-28 - sypki żwir
A-29 - sygnały świetlne
A-30 - inne niebezpieczeństwo
A-31 - niebezpieczne pobocze po prawej stronie jezdni
A-31a - niebezpieczne pobocze po lewej stronie jezdni
A-32 - oszronienie jezdni
A-33 - zator drogowy
A-34 - wypadek drogowy
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.