P. ZNAKI POZIOME
Znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Znaki drogowe poziome
są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania,
to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
P-1a - linia pojedyncza przerywana - długa
P-1b - linia pojedyncza przerywana - krótka
P-1c - linia pojedyncza przerywana - wydzielająca
P-1d - linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska
P-1e - linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka
P-2a - linia pojedyncza ciągła - wąska
P-2b - linia pojedyncza ciągła - szeroka
P-3a - linia jednostronnie przekraczalna - długa
P-3b - linia jednostronnie przekraczalna - krótka
P-4 - linia podwójna ciągła
P-5 - linia podwójna przerywana
P-6 - linia ostrzegawcza
P-6a - linia ostrzegawcza naprowadzająca
P-7a - linia krawędziowa przerywana szeroka
P-7b - linia krawędziowa ciągła szeroka
P-7c - linia krawędziowa przerywana wąska
P-7d - linia krawędziowa ciągła wąska
P-8a - strzałka kierunkowa na wprost
P-8b - strzałka kierunkowa w lewo
P-8c - strzałka kierunkowa do zawracania
P-8d - strzałka kierunkowa w prawo
P-8e - strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo
P-8f - strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo
P-8g - strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo
P-8h - strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo
P-8i - strzałka kierunkowa na wprost i do zawracania
P-9a - strzałka naprowadzająca w lewo
P-9b - strzałka naprowadzająca w prawo
P-10 - przejście dla pieszych
P-10a - przejście dla pieszych namalowane pod skosem
P-11 - przejazd dla rowerzystów
P-11a - przejazd dla rowerzystów namalowany pod skosem
P-12 - linia bezwzględnego zatrzymania - stop
P-13 - linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P-14 - linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-15 - trójkąt podporządkowania
P-16 - napis stop
P-17 - linia przystankowa
P-18 - stanowisko postojowe
P-19 - linia wyznaczająca pas postojowy
P-20 - koperta
P-21 - powierzchnia wyłączona
P-22 - BUS
P-23 - rower
P-24 - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P-25 - próg zwalniający
PRZYKŁADY
znak B-33 - ograniczenie prędkości- jako znak poziomy
znak A-17 - dzieci- jako znak poziomy
przejście dla pieszych na progu zwalniającym
przejście dla pieszych w formie czerwonej maty z białymi pasami
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.