DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI NA POLSKICH DROGACH

Im większa prędkość, tym trudniej uniknąć kolizji i tym większe są straty przy niej. Z tego względu prawie wszystkie kraje na świecie wprowadziły ograniczenie prędkości. Aby przestrzegać poszanowania limitu, organy kontroli stosują urządzenia takie jak wideorejestrator czy fotoradar.
A ponadto:
- Autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne(*) (m.in. hamulce wyposażone w system ABS, wbudowany tachograf, zwalniacz i ogranicznik prędkości, homologowane siedzenia, zabezpieczenia bagażu i odpowiedni stan ogumienia) może poruszać się na autostradzie i drodze ekspresowej z prędkością 100 km/h
- Ciągnik rolniczy może poruszać się z prędkością maksymalnie 40 km/h
- Motocykl i motorower przewożący dziecko w wieku do 7 lat nie może przekraczać prędkości 40 km/h
- Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy nie może przekraczać prędkości 50 km/h
- Ciągnik rolniczy przewożący drużynę robotniczą w przyczepie nie może przekraczać 20km/h
- Dopuszczalna prędkość może zostać zmniejszona za pomocą znaków drogowych
- Dopuszczalna prędkość może zostać zwiększona za pomocą znaków drogowych na obszarze zabudowanym
- Od 31 grudnia 2010 r. dopuszczalna prędkość na autostradach została zwiększona do 140 km/h, a na dwujezdniowych drogach ekspresowych do 120 km/h
- W zależności od typu drogi i prowadzonego pojazdu kierowców obowiązują ograniczenia prędkości według poniższej tabeli sporządzonej na podstawie znaku D-39


Miejsce Osobowy, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, motocykl Osobowy z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t, autobus, motocykl z przyczepą, autobus z przyczepą (zespół pojazdów) Motocykl przewożący dziecko do lat 7 Motorower przewożący dziecko do lat 7 Ciągnik rolniczy, ciągnik rolniczy z przyczepą Pojazd z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
Strefa zamieszkania 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Obszar zabudowany 50 km/h (5 - 23)
60 km/h (23 - 5)
50 km/h (5 - 23)
60 km/h (23 - 5)
40 km/h 40 km/h 30 km/h 30 km/h
Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h 80 (100*) km/h 40 km/h - - 60 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h 80 (100*) km/h 40 km/h - - 60 km/h
Autostrada 140 km/h 80 (100*) km/h 40 km/h - - 60 km/h
Dwujezdniowa o co najmniej dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku 110 km/h 80 (100*) km/h 40 km/h 40 km/h 30 km/h 60 km/h
Inne drogi 90 km/h 90 km/h 40 km/h 40 km/h 30 km/h 60 km/h
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.