DODATKOWE ZNAKI DROGOWE
DODATKOWE ZNAKI PRZED PREJAZDAMI KOLEJOWYMI
R-1 - szlak rowerowy krajowy
R-1a - początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1b - zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-2 - szlak rowerowy międzynarodowy
R-2a - zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-3 - tablica szlaku rowerowego
R-4 - informacja o numerze szlaku rowerowego
R-4 - informacja o numerze szlaku rowerowego z jego barwnym oznaczeniem
R-4 - informacja o szlaku rowerowego z jego barwnym oznaczeniem
R-4a - informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
R-4b - zmiana kierunku szlaku rowerowego
R-4c - drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
R-4d - drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
R-4e - tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
tabliczka umieszczana pod znakiem R-4 dla szlaku rowerowego ze spadkiem
tabliczka umieszczana pod znakiem R-4 dla szlaku rowerowego ze wzniesieniem
tabliczka umieszczana pod znakiem R-4 dla szlaku rowerowego z jego zwężeniem
tabliczka umieszczana pod znakiem R-4 dla szlaku rowerowego, na którym występują nierówności
przykład połączenia znaku R-4 ze znakiem E-12a - znak R-4 można również umieścić na znaku E-12a zamiast symbolu roweru
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.