SYGNAŁY ŚWIETLNE
SYGNAŁY ŚWIETLNE DLA KIERUJĄCYCH I PIESZYCH
  1. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. Najczęściej spotykany na przejazdach kolejowych.
  2. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
  3. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.
  4. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
  5. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory typu S-1, S-2, S-3, S-4 i S-7 dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
  6. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Aby zobaczyć animację sygnalizatora proszę kliknąć w odpowiedni obrazek.
S-1 - sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem
S-2 - sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręt w prawo
S-2a - sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręt w lewo
S-2b - sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręt w prawo i w lewo
S-3a - sygnalizator kierunkowy na wprost i w lewo
S-3b - sygnalizator kierunkowy na wprost i w prawo
S-3c - sygnalizator kierunkowy na wprost
S-3d - sygnalizator kierunkowy w prawo
S-3e - sygnalizator kierunkowy w lewo
S-3f - sygnalizator kierunkowy w lewo zezwalający na zawracanie
S-3g - sygnalizator kierunkowy dla zawracających
S-3h - sygnalizator kierunkowy w lewo i w prawo
S-4 - sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
S-4 - sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
S-5 - sygnalizator z sygnałami dla pieszych
S-6 - sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
S-5-6 - sygnalizator z sygnałami dla pieszych i rowerzystów
S-7 - sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu
S-7a - sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu
sygnalizator ostrzegawczy z migającą sylwetką pieszego
sygnalizator ostrzegawczy z migającym rysunkiem roweru
sygnalizator ostrzegawczy z migającą sylwetką pieszego i rysunkiem roweru

Układ bramek i sygnalizatorów S-4 i S-7 nad pasami o zmiennym kierunku ruchuPowyższy obrazek pokazuje miejsce umieszczenia sygnalizatorów ostrzegawczych
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.