T. TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH
Dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie
dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.
Tabliczki T-6e, T-6f, T-6g oraz T-6h stworzono przy pomocy nakładki ZWTraffic do programu ZWCAD+ 2015.
T-1 - tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca niebezpiecznego
T-1a - tabliczka wskazująca odległość znaku od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1b - tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2 - tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3 - tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a - tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4 - tabliczka wskazująca liczbę zakrętów większą niż dwa
T-5 - tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6a - tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b - tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6c - tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d - tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6e - tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6f - tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6g - tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6h - tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-7 - tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-7a - tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-8 - tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9 - tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10 - tabliczka wskazująca przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze
T-11 - tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12 - tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13 - tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14 - tabliczka wskazująca miejsce częstych potrąceń pieszych
T-14a - tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami
T-14b - tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych
T-14c - tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami
T-14d - tabliczka wskazująca przejazd kolejowy na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstania wypadków
T-15 - tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady
T-16 - tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu straży pożarnej
T-16a - tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu karetki pogotowia
T-16b - tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu policji
T-17 - tabliczka wskazująca granice państwa
T-18 - tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, a potem w prawo
T-18a - tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w prawo, a potem w lewo
T-18b - tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu w lewo
T-18c - tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu w prawo
T-19 - tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-20 - tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21 - tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22 - tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23a - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do motocykli
T-23b - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągników samochodowych
T-23c - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do ciągników rolniczych
T-23d - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do pojazdów silnikowych z przyczepą
T-23e - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do pojazdów z przyczepą kempingową
T-23f - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do autobusów
T-23g - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do trolejbusów
T-23h - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
T-23i - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi
T-23j - tabliczka wskazująca, że znak odnosi się do pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
T-24 - tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a - tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b - tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c - tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26 - tabliczka wskazująca, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony
T-27 - tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28 - tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-28a - tabliczka wskazująca koniec płatnej drogi
T-29 - tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30a - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika
T-30b - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika
T-30c - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika
T-30d - tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika
T-30e - tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika
T-30f - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika
T-30g - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika
T-30h - tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika
T-30i - tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika
T-31a - tunel kategorii "A" - więcej informacji w dziale » Tunele
T-31b - tunel kategorii "B" - więcej informacji w dziale » Tunele
T-31c - tunel kategorii "C" - więcej informacji w dziale » Tunele
T-31d - tunel kategorii "D" - więcej informacji w dziale » Tunele
T-31e - tunel kategorii "E" - więcej informacji w dziale » Tunele
T-32 - tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
T-33 - tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-34 - tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.