TUNELE

Tunel - budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza - podziemna lub podwodna, wykonana metodą odkrywkową lub drążenia, umiejscowiona pod przeszkodą. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi. Ze względu na przeznaczenie można je podzielić na:
- tunele kolejowe (dla ruchu pociągów)
- tunele drogowe (dla ruchu samochodowego)
- tunele kanałowe (dla przepływających nimi statków)
- tunelowe przejście podziemne (dla ruchu pieszych)
W tunelu zabrania się: zawracania, cofania i zatrzymania pojazdu.
Jednolity system oddziaływania na ruch pojazdów przewożących towary niebezpieczne przez tunele opiera się na założeniu, że najistotniejszymi z zagrożeń tam występujących i mogących powodować liczne ofiary w ludziach lub szkody materialne, w tym uszkodzenie konstrukcji samego tunelu, są:
- wybuch o dużym zasięgu;
- uwolnienie się znacznej ilości gazu trującego lub lotnej (szybko przechodzącej w stan gazowy) cieczy trującej;
- pożar o dużym zasięgu.
Na tej podstawie wyodrębniono pięć kategorii tuneli:
- kategorię "A" - dla której nie wprowadzono ograniczeń w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
- kategorię "B" - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, np. wybuchem podgrzanej cysterny ze skroplonym gazem palnym (LPG). Wybuch taki może spowodować śmierć wszystkich osób znajdujących się w tunelu oraz zniszczenie jego wyposażenia i uszkodzenie konstrukcji;
- kategorię "C" - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu (np. gazy sprężone w cysternach) oraz towary zagrażające masowym zatruciem (np. gazy trujące w cysternach);
- kategorię "D" - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu (np. ciecze palne w cysternach);
- kategorię "E" - dla której wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych.

Przykład oznakowania tunelu zgodnie z nowymi
przepisami ADR - tunel drogowy kategorii "C"
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.