F. ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
Znaki drogowe informujące o organizacji ruchu oraz uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach.
F-1 - przejście graniczne
F-2 - przekraczanie granicy zabronione
F-2a - granica państwa
F-3 - granica obszaru administracyjnego - województwo
F-3a - granica obszaru administracyjnego - powiat
F-3b - granica obszaru administracyjnego - gmina
F-3c - miasto na prawach powiatu
F-4 - nazwa rzeki
F-5 - uprzedzenie o zakazie
F-6 - znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6a - znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-7a - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7b - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7c - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7d - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7e - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w prawo
F-7f - sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w prawo
F-8 - objazd w związku z zamknięciem drogi
F-9 - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9a - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9b - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9c - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9d - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9e - znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9f - koniec objazdu
F-10 - kierunki na pasach ruchu
F-11 - kierunki na pasie ruchu
F-11a - kierunki na pasie ruchu
F-11b - kierunki na pasie ruchu
F-11c - kierunki na pasie ruchu
F-11d - kierunki na pasie ruchu
F-11e - kierunki na pasie ruchu
F-11f - kierunki na pasie ruchu
F-11g - kierunki na pasie ruchu
F-12 - znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-13 - przejazd tranzytowy
F-13a - przejazd tranzytowy do miejscowości wskazanej na znaku
F-14a - tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14b - tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14c - tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-15 - niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu dla jezdni trzypasmowej
F-15a - niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu dla jezdni trzypasmowej w przeciwnym kierunku
F-15b - kierunek ruchu na jezdni dwukierunkowej dwujezdniowej
F-16 - koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-17 - koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-18 - przeciwny kierunek dla określonych pojazdów (karetki pogotowia)
F-18a - przeciwny kierunek dla określonych pojazdów (straż pożarna)
F-18b - przeciwny kierunek dla określonych pojazdów (autobusy)
F-19 - pas ruchu dla określonych pojazdów
F-20 - część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-21 - ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21a - ruch skierowany na sąsiednią jezdnię przy powrocie na jezdnię prawą
F-21b - ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-22a - ograniczenia na pasie ruchu
F-22b - ograniczenia na pasie ruchu
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.