B. ZNAKI ZAKAZU
Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów
lub zabronienia wykonania określonych manewrów.
Symbole do znaku B-39 stworzono przy pomocy nakładki ZWTraffic do programu ZWCAD+ 2015.
B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1a - zakaz ruchu w określonych godzinach
B-1b - zakaz ruchu pojazdów zasilanych gazem
B-2 - zakaz wjazdu
B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli
B-3a - zakaz wjazdu autobusów
B-4 - zakaz wjazdu motocykli
B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5a - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie
B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
B-7a - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie
B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-9 - zakaz wjazdu rowerów
B-10 - zakaz wjazdu motorowerów
B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13a - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z materiałami mogącymi skazić wodę
B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t
B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t
B-20 - stop
B-21 - zakaz skrętu w lewo
B-22 - zakaz skrętu w prawo
B-23 - zakaz zawracania
B-24 - koniec zakazu zawracania
B-25 - zakaz wyprzedzania
B-26 - zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe
B-27 - koniec zakazu wyprzedzania
B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-32 - stój - kontrola celna
B-32a - stój - kontrola graniczna
B-32b - stój - rogatka uszkodzona
B-32c - stój - sygnalizacja uszkodzona
B-32d - stój - wjazd na prom
B-32e - stój - kontrola drogowa
B-32f - stój - pobór opłat
B-33 - ograniczenie prędkości do ... km/h
B-34 - koniec ograniczenia prędkości
B-35 - zakaz postoju
B-35a - zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu
B-35b - zakaz postoju z informacją o czasie postoju
B-35c - zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju
B-36 - zakaz zatrzymywania się
B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 - zakaz postoju w dni parzyste
B-39 - strefa ograniczonego postoju
B-40 - koniec strefy ograniczonego postoju
B-41 - zakaz ruchu pieszych
B-42 - koniec zakazów
B-43 - strefa ograniczonej prędkości
B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości
Kompilacje znaków B-3 - B-14
B-3-4 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
B-3-4-10 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, motorów i motorowerów
B-4-9-10 - zakaz wjadu pojazdów jednośladowych
B-6-8 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych
B-6-8-9 - zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe (z wyłączeniem motorowerów)
B-9-12 - zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych
B-13-14 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę
Przykłady
symbol stosowany na znaku B-39 - parkometr
symbol stosowany na znaku B-39 - zegar
symbol stosowany na znaku B-39 - bilet
Preferowana przeglądarka: Internet Explorer
Wizerunki znaków drogowych zostały pobrane ze strony pl.wikipedia.org.